Orodje za dostopnost

Šolski vzgojni program

Smernice, katerim v šolskem  vzgojnem programu sledimo so:

 - individualiziran pristop (načini dela, ki vključujejo strategije, metode, oblike dela in cilje, se prilagajajo vsakemu otroku/ mladostniku posebej),

- fleksibilen pristop, ki  omogoča sprotno prilagajanje programa, kar je nujno za pedagoški proces, ki upošteva potrebe in zmožnosti uporabnikov,

- razvijanje  in spodbujanje ustvarjalnosti pri učenju, delu in igri,

- razvijanje in negovanje pozitivne skupinske dinamike,

- uporaba različnih motivacijskih tehnik in pristopov,

- razvijanje in uporaba sprostitvenih tehnik pri učenju, delu in igri,

- upoštevanje posameznikovih potreb in zmožnosti pri načrtovanju in izvajanju    vzgojno-učno-pedagoškega procesa,

- razvijanje in uporaba alternativnih pristopov na področjih učenja, dela in igre,

- spodbujanje osebnostne rasti.

 

Nosilki vzgojnega programa v šolskem letu 2021-22:

ŠVP1 – Lidija Rendulić, Dip. soc. ped.

ŠVP2 – Sandra Pegam, Dip. soc. ped.