Orodje za dostopnost

Produkcijska šola

Ciljna skupina produkcijske šole so: otroci in mladostniki s t.i. imenovanimi kombiniranimi motnjami, kar pomeni, da imajo poleg motenj vedenja in osebnosti tudi lažjo motnjo v duševnem razvoju, nekateri od njih se soočajo tudi s psihiatričnimi motnjami, duševnimi boleznimi, avto in heteroagresivnim vedenjem ter povzročanjem kaznivih dejanj, ki so nameščeni v SC Planina ali vključeni v različne program, ki se izvajajo v okviru SC Planina, obenem pa se ne šolajo v okviru OŠPP in NPI v SC Planina.

Specifični cilji programa se prilagajajo glede na potrebe in sposobnosti otroka oziroma mladostnika, ki je vključen v Produkcijsko šolo. Cilji se v največji možni meri dosegajo z izkušenjskim učenjem v praksi:

 • Pridobivanje poklicne oziroma srednješolske izobrazbe na zunanjih šolah.
 • Uspešna zaključitev rednega osnovnošolskega programa.
 • Pridobivanje spretnosti rokovanja z različnimi orodji.
 • Razvijanje večje samostojnosti .
 • Razvijanje oziroma nadgradnja funkcionalne pismenosti.
 • Razvijanje veščin za vsakdanje gospodinjstvo.
 • Učenje za samostojno skrb zase,
 • Priprava na samostojno življenje.
 • Obvladovanje običajnih, vsakodnevnih socialnih situacij.
 • Obvladovanje socialnih odnosov v skupini za potrebe vsakdanjega življenja.
 • Učenje konstruktivnega reševanja sporov, učenje pogajanja znotraj skupine.
 • Spoznavanje vloge odraslega v ožjem in širšem socialnem okolju.
 • Spoznavanje dolžnosti in pravic odraslih oseb - priprava na odraslost.
 • Spoznavanje dolžnosti in pravic, ki jih imajo starši do svojih otrok - učenje za starševstvo.
 • Učenje za partnerstvo.
 • Prepoznavanje svoje vloge v širši družbi.
 • Razvijanje in spodbujanje veščin potrebnih za socialno vključenost.
 • Prepoznavanje svojih močnih področij in kako jih lahko vnovčimo v socilanem življenju.
 • Prepoznavanje svojih šibkih področij in načinov kako jih lahko ojačamo.
 • Prepoznavanje lastnih pozitivnih vrednot in negovanje le-teh.
 • Učenje načrtovanja lastnega osebnega razvoja in pridobivanje spretnosti za doseganje le tega.
 • Učenje sprejemanja drugačnosti.
 • Vključevanje v programe prostovoljnega dela.
 • Razvijanje načinov izražanja sebe.
 • Razvijanje ročnih spretnosti.
 • Skrb za ekologijo na lokalnem nivoju.