Orodje za dostopnost

NPI

Smo dislocirana enota Srednje šole Postojna, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ter Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dijaki pridobijo spričevala iz teh šol.

Mladostnik se lahko v katerega koli od treh programov vpiše tudi med šolskim letom.

V NPI se lahko vključijo tudi dijaki, ki ne bivajo v zavodu.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu pa dijaki opravljajo v domačem kraju.

Izobraževanje vsakega posameznega dijaka poteka po individualiziranem učnem načrtu. Pri tem upoštevamo sposobnosti, predhodno pridobljeno znanje in zdravstvene posebnosti.