Orodje za dostopnost

Vzgojne skupine

Vzgojna skupina je osnovna življenjska in delovna enota, ki ima v zavodu svoje prostore in oskrbo. V njej se odpravljajo neustrezne oblike vedenja ter razvijajo in utrjujejo novi primernejši vzorci socialnega vedenja. Vzgojitelj je nosilec vzgoje in v sodelovanju z otroki in mladostniki načrtuje, izvaja in ocenjuje vzgojno dejavnost.

Vzgojitelju so zaupane tudi osnovne funkcije: zaščita in nadzor otrok in mladostnikov, njihova prehrana, higiena in skrb za garderobo. Izredno odgovorna naloga vzgojitelja je, da otroku in mladostniku pomaga, da bo le-ta zmogel vzpostaviti ustrezne odnose z okoljem, da bo lažje spoznal stvarnost v domačem okolju in da bo našel dovolj moči, da opusti disocialno vedenje. V SC Planina imamo na območju zavoda pet vzgojnih skupin. Vsaka vzgojna skupina je sestavljena iz 4 do 8 otrok in mladostnikov, ki živijo v svoji hiši, zanjo skrbijo in jo urejajo. Življenje si organizirajo po svoje, upoštevati pa morajo skupna pravila in dnevni urnik dela in življenja v zavodu.