Orodje za dostopnost

Terapevtska kmetija

Socialnopedagoška kmetija je bivanjska in delovna skupnost, katere osrednjo usmerjenost predstavlja izkušnja življenja na kmetiji. Preko smiselne dnevne strukture se otroci in mladostniki učijo skrbeti za rastline in živali, pri čemer razvijajo različne spretnosti ter sposobnosti. Fokus se tako iz pasivnega usmeri v aktivno skrb za naravo, druge in zase.

Skozi skupno delo in odgovornost pri kmetijskih opravilih, se udeleženci učijo vzpostavljati in ohranjati medosebne odnose ter komunicirati s skupino, kar pripomore k utrjevanju socialnih kompetenc ter razvoju občutka skupnosti. Istočasno pa z učenjem praktičnih veščin višajo meje svoje vztrajnosti, zmogljivosti in ne nazadnje tudi samoučinkovitosti.

Podeželsko okolje in pristen stik z naravo otrokom in mladostnikom kot tudi njihovim družinam nudita številne možnosti za nova doživetja in izkustva, za kar so današnje generacije v veliki meri prikrajšane. 

 Komu je namenjena?

Program socialno pedagoške kmetije nudi koristi za otroke in mladostnike z zelo različnimi potrebami, kar je tudi razlog, da svoj program zastavljamo široko. Združujemo otroke in mladostnike z raznovrstnimi težavami in njihovo intenziteto, kar predstavlja svojevrsten primer integracije.

 Odločilna kriterija za sprejem na socialno pedagoško kmetijo sta:

- Odsotnost akutne faze oz. faze izrazitih suicidalnih teženj, ko bi bil posameznik potencialno nevaren sebi in ljudem v svoji bližini, saj okolje na kmetiji ne omogoča stalnega nadzora in ustreznih varnostnih pogojev.

- Dovzetnost udeleženca za učenje in izvajanje kmečkih opravil.

 V prednostni obravnavi so otroci in mladostniki, ki imajo večji potencial, da bi jim tovrstne izkušnje v prihodnosti prišle prav bodisi z  zaposlitvenega vidika bodisi s prevzemom družinske kmetije.

VEČ INFORMACIJ SI LAHKO PREBERETE V LDN-ju TERAPEVTSKE KMETIJE.