Orodje za dostopnost

Intenzivne enote

EIDO je program individualnega dela s posameznikom, ki vključuje obiskovanje zunanjih inštitucij, prireditev in dogodkov izven zavoda. Ker prihajajo k nam nameščeni otroci oziroma mladostniki iz različnih primarnih družin in z različnimi predhodnimi izkušnjami v »zunanjem« svetu, naredimo z njimi individualen načrt, ki temelji na njihovih predhodnih izkušnjah, njihovih potrebah in željah. Načrt vključuje dogodke kot so npr. nakupovanje, obiski bank in pošt, plačevanje položnic, obiski knjižnic, kulturnih in športnih dogodkov, itd.

Izvedba načrta se sproti evalvira ter prilagaja. S tovrstnim pristopom otroke in mladostnike pripravljamo na vstopanje v vsakdanje življenje v širši družbi in jih spodbujamo da postajajo aktivni člani družbe v okviru svojih lastnih zmožnosti. Na ta način poizkušamo olajšati njihov prehod in naše institucije v domače okolje oziroma samostojno življenje.