Orodje za dostopnost

Dnevni in poldnevni programi

»O tem kako razumeti svojo mladino, se sprašuje vsaka generacija znova. Na vprašanje dobi odgovore, ki so v enem delu vsaj podobni, v drugem pa jih oblikujejo značilnosti »duha časa«, ki ga živimo vsakokrat vsaj delno drugače. Zato ne moremo govoriti o otroku ali mladini nasploh. Govorimo lahko le o posameznem otroku, ki živi  v nekem družbenem kontekstu, v konkretni družini, nekem okolju in ga zaznamujejo ter v razvoju oblikujejo le njemu lastne izkušnje (Kobolt, 2010, str.13)«

V kontekstu našega strokovnega centra zgornji zapis pomeni, da ne moremo vsem otrokom in mladostnikom ponuditi enakih programov, saj se zaradi individualnih razlik, pojavljajo potrebe po različnih pristopih, ter tudi, da moramo z duhom časa razvijati nove in inovativne programe.

Eden od teh je dnevni program, ko otrok ali mladostnik del dneva preživi v strokovnem centru, del dneva pa doma. 

Dnevni programi so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo različne oblike vzgojno izobraževalne pomoči, ki jih dnevno izvajamo znotraj strokovnega centra. Obenem ti otroci in mladostniki izkazujejo zmožnost razmeroma samostojnega življenja v domačem okolju ter imajo doma  primerno urejene  bivanjske razmere in zadovoljivo urejeno družinsko situacijo.

Izvajamo štiri oblike dnevnih programov in sicer:

  - interna zavodska šola/popoldanski vzgojni program v  zavodu/spanje doma,

  - interna zavodska šola/popoldan doma/spanje v zavodu,

  - interna zavodska šola/popoldan doma/spanje doma

  - zunanja šola/popoldanski vzgojni program v zavodu/spanje doma.

V okviru interne zavodske šole izvajamo tudi pripravo na pridobivanje ocen za tiste, ki se šolajo po pedagoški pogodbi na zunanjih šolah.

V okviru dnevnega programa nudimo individualizirano vzgojno-izobraževalno delo, ki se izvaja na podlagi individualnega načrta, katerega za vsakega posameznika pripravi strokovna skupina.

Poleg rednega šolskega in/ali vzgojnega programa v okviru poldnevnih programov nudimo še:

  - Psihoterapevtsko obravnavno

  - Vključitev v športni program

  - Vključitev v terapevtsko ustvarjalni program

  - Možnost dela z otrokovo/mladostnikovo družino

  - Vključitev v pridobivanje obrtnih znanj

  - Različne terapije z živalmi

Dnevni program spodbuja samostojnost posameznika in gradi na njegovih močnih področjih. Kombinira nudenje vzgojno izobraževalne pomoči znotraj strokovnega centra ob istočasnem razvijanju samostojnosti v domačem okolju otroka oziroma mladostnika.

 

Kobolt, A. idr. (2010). Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi (socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta

 

DNEVNI PROGRAM VZLET, SVETOVANJE IN MOBILNA POMOČ PRI VZGOJI

Z začetkom šolskega leta 2023/2024 je v okviru Strokovnega centra Planina začela delovati tudi samostojna enota v Novi Gorici. V enoti v Novi Gorici se izvaja dnevna oblika dela, svetovanje in mobilna pomoč pri vzgoji. Skupina v dnevni obliki dela se oblikuje za otroke in mladostnike, ki ne prebivajo v strokovnem centru. Dnevna oblika dela je opredeljena v 13. členu ZOOMTVI (Uradni list 200/20). V okviru enote v Novi Gorici se, po dogovoru z mladostniki, izvaja tudi poodpustna obravnava za mladostnike, ki so zaključili z bivanjem v SC Planina in bivajo v domačem okolju (Goriška regija).

Dnevni program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo različne oblike vzgojno-izobraževalne pomoči. Obenem pa ti otroci in mladostniki izkazujejo zmožnost razmeroma samostojnega življenja v domačem okolju in imajo doma primerno urejene bivanjske razmere ter zadovoljivo urejeno družinsko situacijo. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo intenzivnejšo obravnavo, kot jo omogoča MPV, tistim, pri katerih starši ne morejo držati primerne vzgojne strukture in tistim, ki v domačem okolju funkcionirajo, ampak potrebujejo občasen kratkotrajen odmik iz šolskega okolja, ter pomoč pri ustrezni strukturi popoldanske dinamike. Dnevni program je ena od namestitvenih oblik obravnave v SC Planina.

V okviru dnevnega programa vzgojitelji intenzivno sodelujejo s starši in delajo tudi na domu otroka. Povezujejo se z vsemi službami, ki obravnavajo tega otroka. Cilj dnevnega programa je okrepiti starša in otroka ali mladostnika za čimprejšnjo družinsko reintegracijo in njihovo uspešno funkcioniranje. Vzgojitelji v načrtu pomoči ali individualiziranem programu opredelijo cilje in korake pomoči. V skladu z otrokovim/mladostnikovem funkcioniranjem v družini in sodelovanjem staršev vzgojitelji prilagajajo obseg otrokovega/mladostnikovega bivanja v dnevnem programu.

 

STROKOVNI CENTER PLANINA

DNEVNI PROGRAM VZLET, SVETOVANJE IN MOBILNA POMOČ PRI VZGOJI

LEDINE 17, 5000 NOVA GORICA

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel. št.: 064 117 766 (Rok in Anja)