Orodje za dostopnost

Terapevtska kmetija

Socialnopedagoška kmetija je bivanjska in delovna skupnost, katere osrednjo usmerjenost predstavlja izkušnja življenja na kmetiji. Preko smiselne dnevne strukture se otroci in mladostniki učijo skrbeti za rastline in živali, pri čemer razvijajo različne spretnosti ter sposobnosti. Fokus se tako iz pasivnega usmeri v aktivno skrb za naravo, druge in zase.

Vzgojne skupine

Vzgojna skupina je osnovna življenjska in delovna enota, ki ima v zavodu svoje prostore in oskrbo. V njej se odpravljajo neustrezne oblike vedenja ter razvijajo in utrjujejo novi primernejši vzorci socialnega vedenja. Vzgojitelj je nosilec vzgoje in v sodelovanju z otroki in mladostniki načrtuje, izvaja in ocenjuje vzgojno dejavnost.

Intenzivne enote

EIDO je program individualnega dela s posameznikom, ki vključuje obiskovanje zunanjih inštitucij, prireditev in dogodkov izven zavoda. Ker prihajajo k nam nameščeni otroci oziroma mladostniki iz različnih primarnih družin in z različnimi predhodnimi izkušnjami v »zunanjem« svetu, naredimo z njimi individualen načrt, ki temelji na njihovih predhodnih izkušnjah, njihovih potrebah in željah. Načrt vključuje dogodke kot so npr. nakupovanje, obiski bank in pošt, plačevanje položnic, obiski knjižnic, kulturnih in športnih dogodkov, itd.

Dnevni in poldnevni programi

»O tem kako razumeti svojo mladino, se sprašuje vsaka generacija znova. Na vprašanje dobi odgovore, ki so v enem delu vsaj podobni, v drugem pa jih oblikujejo značilnosti »duha časa«, ki ga živimo vsakokrat vsaj delno drugače. Zato ne moremo govoriti o otroku ali mladini nasploh. Govorimo lahko le o posameznem otroku, ki živi  v nekem družbenem kontekstu, v konkretni družini, nekem okolju in ga zaznamujejo ter v razvoju oblikujejo le njemu lastne izkušnje (Kobolt, 2010, str.13)«

Mladinsko stanovanje

Za bivanje v mladinskem stanovanju se sklene dogovor z mladostnikom (največ 2 mladostnika/mladostnici), kjer se doreče čas bivanja v mladinskem stanovanju pred odpustom iz zavoda,  naknadno svetovanje matičnega vzgojitelja ter njun dogovor o nadaljnjih srečanjih.

Pri namestitvi se sledi naslednjim kriterijem:

Stanovanjske skupine

Cilj bivanja uporabnikov stanovanjske skupine je:
•    intenzivna priprava otrok/mladostnikov na njihovo uspešno socialno reintegracijo v svoje domače ali drugo družbeno okolje.

 Uporabniki stanovanjske skupine so:
•    šolajoči se otroci in mladostniki, ki imajo lahko: čustveno-vedenjske motnje, kombinirane motnje, lažja motnja v duševnem razvoju, druge duševne motnje.