Orodje za dostopnost

Svetovanje šolam

Svetovanje šolam

Potek svetovanja:

  • preuči se primer otroka/mladostnika in se predstavi obliko svetovanja tistemu, ki je zanj prosil,
  • sledi izvajanje svetovanja v vrtcu, šoli, družini ipd.,
  • po potrebi se pripravi strokovno mnenje, v katerem se lahko predlaga ustrezno nadaljnjo obliko pomoči otroku/mladostniku in njegovi družini glede na pridobljene ugotovitve oz. se z njim svetovanje zaključi.

 

 

Prehod iz svetovanja v mobilno pomoč pri vzgoji:

  • Če strokovni center presodi, da svetovanje ne zadošča, ravnatelj strokovnega centra v najkrajšem možnem času oblikuje mobilni tim, v katerem sodelujejo strokovni delavci različnih strok glede na težave posameznega otroka ali mladostnika.
  • Mobilni tim skupaj z vrtcem ali šolo in starši načrtuje posamezne cilje za premagovanje čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika, izvaja pomoč, spremlja doseganje ciljev ter načrtuje morebitno nadaljnjo pomoč.

Mobilni tim po končani obravnavi za zaprositelja pripravi strokovno poročilo.